ANALIZA ELEMENTÓW

Analiza elementów oraz źródeł motywacji pozaekonomicznej doprowadziła — bez takiej intencji z mojej strony — do stwo­rzenia dwóch typów rolników posiadających bądź użytkujących gospodarstwo rodzinne, a mianowicie typu pozytywnego oraz typu negatywnego. Tak się składa, że cechy tego pierwszego ty­pu są w większości cechami uznawanymi za pozytywne w ogóle w świecie i bynajmniej nie są ograniczone do gospodarstw rol­niczych, a tym bardziej indywidualnych.Muszę jednak niestety stwierdzić, że tak jednoznacznie pozy­tywne typy ludzi nie zdarzają się zbyt często i prawdopodobnie gdyby tylko tacy ludzie byli w przyszłości rolnikami indywidual­nymi, to ich liczba, a tym samym liczba gospodarstw indywidual­nych, wynosiłaby znacznie poniżej 1 min gospodarstw pełnorol- nych, do której chcielibyśmy dojść w przyszłości. Być może z cza­sem niektóre cechy, dzisiaj uznawane za negatywne, nie będą stanowiły większej przeszkody w prowadzeniu gospodarstwa.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)