ANALIZA SZCZĄTKÓW

Tak więc analiza szczątków kostnych nie może dostarczyć żadnych bezpośrednich i wiarygodnych informacji na temat czasu pojawienia się u kopalnych człowiekowatych zawiązków mowy. Można tylko do­myślać się, jakie to czynniki w trybie życia praludzi wytwarzać mu­siały nacisk w kierunku rozwoju nowego systemu porozumiewania się (a zatem i w kierunku odpowiedniej reorganizacji szlaków kojarze­niowych w mózgu). Jednym z takich czynników nacisku musiało być zapewne łowiectwo.można łatwo wyobrazić sobie wiele sytuacji życiowych, w których powstawała potrzeba wymiany dokładniejszych informacji między łow­cami dla lepszego skoordynowania działań — informacji o rodzaju zwierzyny, odległości, kierunku ruchu itp. Drugim potężnie działającym czynnikiem była zapewne rosnąca rola uczenia i uczenia się; można domyślać się, że w miarę komplikowania się technik obróbki narzędzi i technik łowieckich — opanowywanie rosnącego zasobu umiejętności przez młodego osobnika metodą tylko podpatrywania i naśladownictwa niejako nowego „kanału informacji” działającego pomiędzy uczącym i uczonym.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)