BRAK ŚLADÓW UŻYTKOWANIA OGNIA

Dodać warto, że aż do schyłku lat 50-ych za wielce dyskusyjną uznawana była kwestia, czy człowiekowate szczebla Austra- lopithecinae w ogóle posiadały umiejętność systematycznego posługi­wania się jakimikolwiek, choćby nie obrobionymi narzędziami, wielu bowiem badaczy wyrażało wątpliwość, czy tego rodzaju zachowania mogły być intelektualnie dostępne dla istot wyposażonych w tak małe mózgi. Wątpliwości rozwiały się dopiero po odkryciach w Olduyai i w Kobi Fora. Brak natomiast jakichkolwiek śladów użytkowania przez australopiteki ognia. Z hipotezą przeciwną wystąpił wprawdzie niegdyś Dart, który przyczernienie pewnych fragmentów kostnych z jaskini Makapan uznał za ślad nadpalenia, jednak dokładna analiza chemiczna wykazała, że cho­dzi tu o przyczernienia pochodzenia mineralnego (plamy tlenków żelaza i manganu).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)