CENY SKUPU

Ceny — jeżeli nie kształtują się na wolnym rynku — ustalane są w trakcie negocjacji, w których każda ze stron stara się uza­sadniać swoje racje, sięgając nieraz do pewnego rodzaju szantażu. Nawet w krajach zachodnich w pertraktacjach, jakie pro­wadzi rząd ze związkami rolników w celu ustalenia gwaranto­wanej minimalnej ceny na surowce rolnicze, rolnicy posługują się wysokością obliczonych przez siebie jednostkowych kosztów produkcji tylko wtedy, gdy jest to dla nich korzystne.To, że ceny skupu nie korelują z wysokością obliczanych jed­nostkowych kosztów produkcji, uzasadniam m. in. liczbami za­wartymi w tabeli 23. W tabelach tu nie załączonych obliczyłem średnie koszty jednostkowe w gospodarstwach Instytutu Ekono­miki Rolnej oraz średnie ceny skupu w okresach trzyletnich. Przyjąłem okres 15 lat od 1966 do 1980 roku. Z kolei w tabeli  ustaliłem dynamikę tych kosztów i cen w okresie wspomnianych 15 lat, obliczając procent, jaki stanowią średnie koszty i ceny w stosunku do średnich z poprzedniej trzylatki, przyjętych za 100.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)