CHARAKTER MOWY LUDZKIEJ

Nie wrodzony charakter mowy ludzkiej uwidacznia się też i w tym, że dokładnie ta sama treść może być wyrażona przez tę samą osobę w różnych językach, a więc za pomocą całkowicie różnych kombinacji dźwięków. Dziecko ludzkie nie rodzi się z żadną zapisaną w jego genach predyspozycją do komuni­kowania danej treści przy pomocy określonego, takiego, a nie innego układu dźwięków. Nie wiadomo dotychczas, w jakim stopniu mają charakter indywi­dualnie przyswojony, a w jakim stopniu dziedziczny sygnały głosowe małp w ich środowisku naturalnym. Niektórzy badacze zwracają uwagę na znaczną jednolitość tych głosów w obrębie danego gatunku, nawet w populacjach oddalonych od siebie geograficznie, co zdawałoby się przemawiać za przewagą czynników dziedzicznych w tej dziedzinie zachowań.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)