CO JEST MAŁE A CO WIELKIE

Pojęcie tego co jest małe, a co jest wielkie, a tym samym czy skala produkcji jest duża, czy mała, jest pojęciem względnym. Względność tej oceny jest powszechnie przyjmowana i uznawa­na, jednak istota tej względności nie jest wyjaśniana, a nawet istnieje rodzaj zmowy milczenia koło tej sprawy. I tak, gdy się zapytać, czy pole 10-hektarowe jest duże czy małe, czy stado dwudziestu krów jest duże czy małe, czy ciągnik o mocy 50 kM jest ciągnikiem dużym (mocnym) czy małym (słabym), słyszy się najczęściej pytanie naszego rozmówcy: ale o jakie gospodarstwo chodzi? Tak więc o wielkości skali produkcji czy o skali mocy ciągnika decyduje to, w jakim gospodarstwie te wielkości wy­stępują: w gospodarstwie mało- czy wielkorolnym. Ale przecież właśnie te elementy decydują o różnej skali produkcji! A więc nie może to stanowić odpowiedzi.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!