CORAZ SILNIEJSZA INFLACJA

Dość powszechnie okazuje się, że przy liczeniu wysokiej stopy oprocentowania kapitału gospodarstwo rolne ponosi stratę. Jed­nakże pewność kapitału ulokowanego w ziemi oraz wciąż ro­snąca wartość tej ziemi zmniejszają tempo odchodzenia od rol­nictwa.Rodzaj motywacji ekonomicznej, która w praktyce występuje w naszym kraju, odbiega znacznie od formy zachodnioeuropej­skiej i sprowadza się do motywacji czysto finansowej; jest ona różna w zależności od sektora, w którym znajduje się dana jed­nostka gospodarcza. Ziemia czy gospodarstwo rolne nie ma w Polsce charakteru obiektu chroniącego ulokowany w nim ma­jątek (wyrażony gotówką) przed dewaluacją. Posiadanie ziemi, a tym bardziej lokowanie w niej swych oszczędności, w pojęciu większości obywateli naszego kraju jest wciąż łączone z ryzy­kiem ewentualnego wywłaszczenia, może nie bezpośredniego, ale wynikającego z niemożności upłynnienia tego kapitału.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)