DROBNE GOSPODARSTWO

Ostatnio coraz szerzej przyjmuje się — również wśród decy­dentów — rozsądny pogląd, że ciągnik powinien się znajdować w każdym gospodarstwie rolnym, a przynajmniej w każdym go­spodarstwie pełnorolnym. Jeśli chodzi o gospodarstwa drobne, które nie mogłyby zapewnić pełnego wykorzystania ciągnika w roku i dla których stanowiłby on zbyt duże obciążenie finanso­we, to nie jest dla nich rozwiązaniem wypożyczanie ciągnika z SKR-u. Ciągnik musi być blisko gospodarstwa. Może to być ciągnik u sąsiada lub np. ciągnik we władaniu ajenta, który musi się znajdować w bezpośredniej bliskości gospodarstwa swojego klienta.Ostatnio coraz częściej można się spotkać z poglądem, który i ja reprezentuję, że posiadanie przez gospodarstwo rodzinne własnych środków produkcji nie przeczy bynajmniej jednej z za­sad socjalizmu, a mianowicie uspołecznieniu środków produkcji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!