DRUGI KANAŁ ZAROBKÓW

Drugim kanałem zarobków pracowników przedsiębiorstw pań-: stwowych jest fundusz premiowy. Tworzy się on w zasadzie nie| zależnie od wysokości funduszu płac i zależny jest głównie od wyniku finansowego uzyskanego przed przedsiębiorstwo. Zasady tworzenia funduszu premiowego są szczegółowe i były często zmieniane. Zmiany te szły w różnych kierunkach, zależnie od konkretnej sytuacji. Fundusz premiowy dzieli się jednak zawsze na dwie części: jedna jest przeznaczona na cele zespołowe załogi, druga — do podziału między załogę. Czasem wysokość tego fun­duszu w drugiej części bywa ograniczana, a czasem nie. Te szcze­góły mnie tu jednak nie interesują. Chodzi o sam fakt wyodręb­nienia funduszu premiowego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)