DZIĘKI ARTYKUŁOWANIU

Dzięki artykułowanej strukturze mowa jest systemem porozumiewania się o potencjalnie ol­brzymiej pojemności informacyjnej: ze stosunkowo ubogiego materiału dźwiękowego — rzędu zaledwie 50—100 jednostek, tyle bowiem róż­nych spółgłosek i samogłosek potrafi człowiek wymówić i rozróżnić można tworzyć setki tysięcy różnych kombinacji, a tym samym operować wielkim bogactwem znaczeń. Dochodzi jeszcze do tego mo­żliwość kombinowania poszczególnych komunikatów elementarnych (wyrazów) w komunikaty złożone (zdania), układane według określonych reguł (gramatyki danego języka). Obydwu tych cech brak zupełnie w sygnałach głosowych małp. Sygnały te mają z reguły budowę fonetyczną niezłożoną, nierozkładalną na wyraźnie wyodrębnione spółgłoski i samo­głoski, a ponadto nie są nigdy kombinowane po kilka w całości znacze­niowe wyższego rzędu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)