EKSPERYMENTALNA DZIAŁALNOŚĆ

Przechodzę do pytania: czy postęp techniczny kosztuje? Odpo­wiedź jest prosta. Tak, na ogół kosztuje! Czy wobec tego sektory i gospodarstwa, które stosują lub wprowadzają u siebie postęp techniczny, ponoszą straty i dlatego powinny być dotowane? Nie, nie powinny być dotowane, a jeśli pogarsza się ich opłacalność, to: albo to, co nazywają postępem, nie jest postępem, lecz nie­udolnym „technikowaniem”, albo postęp jest nieumiejętnie wpro­wadzany, albo wreszcie gospodarstwa po prostu źle pracują. Z tego, co tu dalej powiem, należy wyłączyć działalność eksperymentalną, która może być kosztowna i może powodować obniżenie opłacalności działalności gospodarczej. Taki ekspery­mentowany postęp techniczny wolno wprowadzić w życie na skalę produkcyjną dopiero wtedy, gdy przyjmie on formy, które będą poprawiały dotychczasową efektywność gospodarowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!