ELEMENT POSTĘPU TECHNICZNEGO

Melioracje użytków rolnych stanowią element postępu tech­nicznego, który najszybciej daje efekty w postaci wzrostu pro­dukcji rolnej. Niestety, inwestycje w rolnictwie w latach siedem­dziesiątych nie miały charakteru strategicznego, nie były nasta­wione na stwarzanie warunków dla rozwoju produkcji, tylko na cele doraźne, zwłaszcza zaś na ilościowy wzrost liczby sztuk zwierząt gospodarskich. Zresztą polityka ta załamała się całko­wicie, gdy zaczęła działać reforma gospodarcza, która utrudnia, jeśli już nie uniemożliwia, działalność rentowną.Działalnością inwestycyjną jest również elektryfikacja rol­nictwa oraz gospodarstw rolnych. Duże inwestycje elektryfika­cyjne, aż do linii wysokiego napięcia, nie wchodzą w zakres inwestycji rolniczych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!