ENZYMY

Enzymy, inaczej nazywane fermentami, są to specjalne białka, działające w komórkach i płynach ustrojowych żywych orga­nizmów, w tym roślin. W procesach syntezy enzymów zasadni­czą rolę odgrywają kwasy nukleinowe, uważane są więc za ele­menty regulacji biologicznej.Przechodzę do omówienia spraw związanych z fizjologią ro­ślin, na które rolnik ma wpływ bądź z którymi musi się liczyć w swej codziennej działalności po to, by uzyskać maksymalne efekty. Prawo to ma charakter uniwer­salny, bynajmniej nie związany tylko z biologią roślin, aczkol­wiek na tym przykładzie zostało ono przez Liebiga sformułowane (Justus von Liebig, 1803- 1873).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!