FIZJOLOGIA ZWIERZĄT

Dość powszechnie popełniany jest błąd polegający na tym, że zwie­rzęta gospodarskie traktowane są jako jednolita grupa, której zadaniem jest, jak to się mówi, uszlachetnianie surowców roślin­nych jako surowców żywnościowych. Owo uszlachetnianie po­lega na wytwarzaniu niektórych składników odżywczych, któ­rych nie ma w produktach żywnościowych roślinnych (białko zwierzęce), na zwiększaniu w produktach żywnościowych kon­centracji składników odżywczych, na polepszaniu wartości sma­kowych żywności, i — co chyba jest najważniejsze — na prze­rabianiu pasz, które w tej postaci (w formie nieprzerobionej) nie stanowią produktów żywnościowych (a więc nie mogą być bez­pośrednio spożyte przez ludzi), na produkty żywnościowe.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!