GŁÓWNA FUNKCJA

Na tym właśnie polega, prawdopodobnie, główna funkcja takich instytucji, jak monogamia, egzogamia hordy i zakaz incestu. Dzięki monogamii każdy dojrzały członek grupy ma w zasadzie możli­wość pozyskania na stałe partnera płci przeciwnej; nie istnieje kategoria „samców podporządkowanych”, odsuniętych na dłuższy okres czasu od stosunków heteroseksualnych, zredukowane jest do minimum niebezpie­czeństwo powstawania konfliktów między samcami na tle rywalizacji samice. Zakaz incestu, z kolei, usuwa groźbę wytwarzania się rywali­zacji seksualnej między rodzeństwem i rodzicami i w ten sposób zabez­piecza spójność rodziny elementarnej; jednocześnie —- zmuszając do szu­kania sobie partnera lub partnerki poza obrębem własnej rodziny — wy­twarza więzi powinowactwa i pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi rodzinami.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)