HISTORIA RODZINY CZŁOWIEKOWATYCH

Dane paleontologiczne i anatomo-porównawcze sugerują, że bezpo­średnim przodkiem człowiekowatych był jakiś gatunek małp człeko­kształtnych, żyjący gdzieś w strefie tropikalnej Starego Świata w okre­sie późnego trzeciorzędu. Małpy te miały prawdopodobnie niezbyt wy­specjalizowany, „uogólniony” typ budowy ciała, mianowicie taki, w którym przystosowania do brachiacyjnego (zwisowo-wahadłowego) po­ruszania się wśród gałęzi drzew nie były jeszcze jaskrawo zaznaczone. Prawdopodobnie brak skrajnych specjalizacji cechował również ekologię tych hipotetycznych przedludzi; ich środowiskiem życiowym nie był ani zwarty las tropikalny, ani otwarty step czy sawanna, lecz raczej strefa przejściowa, będąca pograniczem tych środowisk, i odpowiednio do tego — również ich tryb życia był „mieszany”, częściowo naziemny, częściowo nadrzewny, zbliżony do tego, jaki uprawiają dzisiejsze gory­le górskie i niektóre populacje pawianów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)