IM DALEJ WSTECZ

Im dalej wstecz w czasie, tym ta różnorodność mniejsza i tym „grubsza”, mniej udolna technika obróbki(/Najstarsze i zarazem najprymitywniejsze rozpoznane dotychczas obiekty, które noszą na sobie ślady celowej obróbki,! pochodzące z kilku stanowisk w Afryce Wschodniej (Kenia i Tanzania), liczą 1,7—2,6 min lat.j Są to tzw. narzędzia otoczakowe kul­tury olduwajskiej — owalne głaziki z grubych żwirów rzecznych, jed­nostronnie obłupane dla uzyskania ostrej krawędzi tnącej; wytwarzały je istoty człowiekowate typu Australopithecinae. ;Tak więc dane wykopaliskowe świadczą, że umiejętność wytwarzania narzędzi i posługiwania się nimi w tej czy w innej formie towarzyszy człowiekowi, i tylko jemu, od najwcześniejszych znanych nam stadiów ludzkiej historii rodowej. Archeologia zatem zdaje się dostarczać po­parcia dla obiegowego poglądu, wedle którego umiejętność ta stanowi nieodłączny składnik ludzkiego trybu życia, i to składnik o znaczeniu tak fundamentalnym, że można go uznać za cechę zupełnie ostro roz­graniczającą to, co ludzkie, od tego, co zwierzęce.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)