INTENSYWNA PRODUKCJA

W wielkoobszarowym rolnictwie techniczne uzbro­jenie ręki ludzkiej jest bardzo duże, jednak wobec minimalnych ilości pracy człowieka nakłady łącznej pracy na jednostkę obsza­ru są małe, a więc produkcja z jednostki obszaru jest niska, produkcja jest ekstensywna.Nie zawsze jednak możliwe jest ustalenie wielkości dokona­nych nakładów, a zatem i poniesionych kosztów. Pomocą przy określaniu intensywności może być wtedy posłużenie się wiel­kościami normatywnymi, przy założeniu intensywności przecięt­nej, potencjalnej, przyjętej dla określonej rośliny lub dla określo­nej sztuki zwierzęcia w danym kraju lub w większym rejonie. Na podstawie owej potencjalnej bądź założonej w określonym czasie intensywności jakiejś podstawowej roślińy określa się intensywność innej rośliny. Intensywność chowu określonego zwierzęcia w stosunku do intensywności innego, niejako pod­stawowego zwierzęcia, przyjęto za 1.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)