INTENSYWNOŚĆ GOSPODARSTWA ROLNEGO

Główną czynnością w zakresie zarządzania gospodar­stwem jest wybór kierunku gospodarczego (produkcyjnego) oraz ustalenie zamierzonego poziomu produkcji. Wyraża się to daniem odpowiedzi na pytanie: co produkować (kierunek produkcyjny) oraz ile produkować (poziom intensywności produkcji). Na dobrą sprawę odpowiedzią na pytanie drugie musiałoby być ustalenie zamierzonej wielkości produkcji. Jednak poziomu produkcji, a więc ilości produkcji, jaka ma być uzyskana, nie możemy „na­kazać bo ani rośliny, ani zwierzęta takiego nakazu nie usłu­chają.Intensywnością produkcji nazywamy wielkość (ilość i jakość) nakładów pracy żywej oraz pracy uprzedmiotowionej poniesio­nych na jednostkę obszaru. Nakłady te w żargonie międzynaro­dowym nazywane są input, natomiast uzyskana produkcja — output.Istnieje bardzo silna korelacja między nakładem, a więc intensywnością produkcji, i uzyskaną produkcją. Innymi słowy, pragnąc uzyskać produkcję musimy działać przez nakłady: nakłady pracy żywej oraz nakłady materialne (kapitał), a więc pra­cy uprzedmiotowionej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)