INTENSYWNOŚĆ PRACOCHŁONNA

Istnieją dwa rodzaje intensywności. Intensywność pracochłon­na oraz intensywność kapitałochłonna. Ujmując sprawę histo­rycznie musimy stwierdzić, że w rolnictwie najpierw wystąpiła intensywność pracochłonna, gdyż człowiek pierwotny rozporzą­dzał raczej siłą własnych mięśni, materialnych zaś środków pro­dukcji, owej pracy uprzedmiotowionej, prawie nie było. Z bie­giem czasu, w miarę postępu technicznego oraz ubywania ludzi z rolnictwa, intensywność w rolnictwie zaczęła coraz bardziej nabierać charakteru kapitałochłonnego. Pojawiało się coraz wię­cej maszyn, urządzeń przemysłowych, nawozów i pasz oraz środ­ków chemicznych do walki ze szkodnikami roślin; coraz większa była wartość tych środków w przeliczeniu na jednostkę obszaru. Podkreślam, że chodzi tu o wielkości w przeliczeniu na jedno­stkę obszaru.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)