KOMPLETNA LISTA TYPÓW

W powyższej definicji mieści się zarówno paleolityczny tłuk krzemienny, jak i najbardziej wyrafinowana współczesna maszyna, złożona z tysięcy podzespołów i elementów. Kompletna lista typów na­rzędzi wytwarzanych przez dzisiejsze społeczeństwa przemysłowe obej­mowałaby zapewne wiele setek tysięcy klas obiektów różniących się przeznaczeniem, rodzajem użytego surowca, rozwiązaniem konstrukcyj­nym, zasadą działania i stopniem złożoności. To niesłychane bogactwo techniczne jest oczywiście w dziejach człowieka osiągnięciem bardzo niedawnym. Jeszcze społeczeństwa późnopaleolityczne, sprzed lat za­ledwie 30 tys., dysponowały bardzo ubogą technologią, w której reper­tuar surowców nie sięgał dziesięciu pozycji (kamień, kość, róg, drewno, zapewne też skóry i ścięgna zwierzęce i niektóre miękkie części roślin), a liczba typów narzędzi nie przekraczała kilku tuzinów, przy czym były to instrumenty nadające się do wykonywania tylko prymitywnych czynności mechanicznych, takich jak rozcinanie, rozłupywanie i miaż­dżenie, wiercenie, wiązanie, skrobanie, wykopywanie i miotanie.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)