KRZYŻOWANIE U CZŁOWIEKA

Człowiek: krzyżowanie odbywa się z reguły w obrębie pary partnerów (jeden mężczyzna — jedna kobieta). Ich związek jest trwały (w zasadzie dożywotni) i polega na wspólnocie trojakiego rodza­ju: na współżyciu seksualnym, na współpracy ekonomicznej i na spra­wowaniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do włas­nych dzieci aż do chwili uzyskania przez nie samodzielności społecznej. Istnieje zatem klasyczna rodzina monogamiczna: ojciec mat­ka — niedojrzałe potomstwo, organizacja nie mająca odpowiednika u innych naczelnych, natomiast wyraźnie analogiczna do rodzin wystę­pujących w niektórych innych grupach zwierząt, np. u wielu gatunków ptaków i u ssaków drapieżnych. Rodzina ludzka już na szczeblu zbie- racko-łowieckim jest organizacją silnie zinstytucjonalizowaną, tzn. jest zakładana i funkcjonuje w oparciu o szereg norm, zakazów, sankcji, obrządków itp, Uderzającą osobliwością ludzkiego systemu krzyżowania jest fakt, że starannie uwzględnione w nim są stosunki pokrewieństwa (których rozeznanie w hordzie jest bardzo precyzyjne i obejmuje krew­nych różnych stopni i powinowatych). Absolutnie powszechny i ostro przestrzegany jest w społeczeństwach ludzkich zakaz incestu, czyli krzyżowania i jakichkolwiek w ogóle zbliżeń seksualnych pomiędzy krewnymi pierwszego stopnia: ojcem i córką, matką i synem oraz bratem i siostrą.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)