KSZTAŁTUJĄCY SIĘ MECHANIZM

Poza tym sam mechanizm kształtowania się logiczno-pojęciowej struktury mowy u dzieci ludzkich pozostaje, jak dotąd, pod wieloma względami nie wyjaśniony. Zdaniem niektórych specjalistów, już pierwsze, jednowyrazowe (i bar­dzo niedoskonałe pod względem fonetycznym) wypowiedzi małych dzie­ci są od samego początku isygnałami-symbolami o wysokim stopniu ogólności. Nie należy więc sądzić, że dziecko zaczyna opanowywać sztukę mówienia od mechanicznego kojarzenia sobie określonego dźwię­ku z określonym konkretnym elementem otoczenia (przedmiotem lub osobą) i że dopiero potem zaczyna dokonywać zabiegu abstrakcji, roz­szerzając znaczenie wyrazu na całą klasę elementów podobnych, lecz przeciwnie: wyrazy pojawiają się od razu jako symbole pojęć (a może nawet od razu jako jednowyrazowe zdania, opisujące w sposób bardzo uproszczony całą sytuację), dalsze zaś doskonalenie mowy polega raczej na zwężaniu pierwotnego, nadmiernie „rozlanego” zakresu nazw-symboli niż na generalizacji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)