KULTURA DUCHOWA

Nic nie wiadomo o stanie zaawansowania „kultury duchowej” tych istot, np. o ewentualnych zalążkach praktyk magicznych czy wierzeń. Możliwość istnienia tego rodzaju zachowań na tym szczeblu ewolucji mózgu i psychiki wydaje się wątpliwa. W każdym razie nie ma we wczesnym plejstocenie żadnych śladów celowego grzebania zmarłych. Nasuwa sią z kolei pytanie, jak dalece zaawansowana w kierunku ludz­kim była u australopiteków społeczna organizacja stada. W tej dzie­dzinie antropolog skazany jest na domysły i spekulacje, których za­pewne nigdy nie da sią zmienić w pewniki. Z materiału kopalnego dają sią jednak wydobyć pewne typy informacji mogących rzucić nieco światła na tą sprawę. Należą do nich dane o wielkości dymorfizmu płciowego. U naczelnych o wyraźnie hierarchicznej strukturze sta­da największy odsetek zapłodnień dokonywany jest przez samce do­minujące, którymi z reguły są osobniki o ponadprzeciętnej sile i masie ciała.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)