ŁĄCZNIE Z CZŁOWIEKIEM

Tak np. u wszystkich Catarrhina, łącznie z człowiekiem, występuje uzębienie o identycznym składzie: w każdej połowie szczęki 2 siekacze, kieł i 2 trzonowce w uzębieniu mlecznym, zaś 2 siekacze, 1 kieł, przedtrzonowce i 3 trzonowce w uzębieniu ostatecznym. U wszystkich Catarrhina, łącznie z człowiekiem, palce rąk i stóp zaopatrzone są w płaskie paznokcie, podczas gdy u pozostałych naczelnych przynajmniej niektóre palce mają pazury (z wyjątkiem jednej podgrupy małp amery­kańskich, u których — podobnie jak u małp Starego Świata — wystę­pują wyłącznie paznokcie). U samic wszystkich Catarrhina, łącznie z czło­wiekiem, w określonej fazie cyklu owulacyjnego występują krwawienia menstruacyjne. Uderzająco podobne wreszcie są u człowieka i pozosta­łych małp wąskonosych układ bruzd na powierzchni półkul mózgowych, niektóre szczegóły budowy siatkówki oka, oczodołu i okolicy otworu słuchowego w czaszce.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!