LUDZKI PORZĄDEK

Ludzki porządek społeczny nie opiera się — jak u pawianów — na dominowaniu jednych osobników nad innymi i na wymuszaniu posłuchu siłą lub mniej czy bardziej ukrytą groźbą jej użycia, lecz na zasadzie wspólnoty interesów, wzajemnej po­mocy i kooperacji. Obraz taki na pierwszy rzut oka wyglądać może nieco zbyt sielankowo, szczególnie jeśli go się zestawi z tym, co po­przednio mówiono o „zbójeckim” charakterze człowieka-drapieżcy. A jednak faktem jest, że przez cały system organizacyjny pierwotnej hor­dy ludzkiej przewija się wyraźnie jeden motyw przewodni: eliminować z obrębu grupy wszelkie źródła agresji, antagonizmów, napięć i rywa­lizacji, wzmagać wszelkimi dostępnymi sposobami postawy solidarności i tolerancji wobec „swoich”, wyładowywać agresję na zewnątrz, tzn. kierować ją przeciwko „obcym”, przede wszystkim innym gatunkom zwierzęcym…

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!