MIEJSCE CZŁOWIEKA W ŚWIECIE ZWIERZĄT

Podręcznikowa, zoologiczna definicja określa człowieka jako ga­tunek zwierzęcy o nazwie systematycznej Homo sapiens — jeden z oko­ło 4 tys. gatunków tworzących gromadę ssaków (Mammalia), jeden z około 200, które — w obrębie ssaków — tworzą rząd naczelnych, czyli prymatów (Primates), i wreszcie jeden z około 80, które — w ob­rębie naczelnych — składają się na podrząd małp wąskonosych (Catarrhina). Jak każde tego rodzaju zaklasyfikowanie, tak i to oparte jest, zgodnie z regułami systematyki, na występowaniu podobieństw, tzn. na fakcie posiadania przez człowieka, jak i przez resztę gatunków danej grupy systematycznej, pewnych cech wspólnych, dla tej grupy charakterystycznych. Należą do nich nie tylko rozmaite, niekiedy bar­dzo szczegółowe podobieństwa budowy anatomicznej — szkieletu, uzębienia, narządów ruchu, mózgu, narządów zmysłów — ale także podobieństwa w zakresie fizjologii, np. funkcjonowania aparatu rozrodu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!