MŁODE POKOLENIA ROLNIKÓW

Dzisiaj młode pokolenie rolników wśród kryteriów decydu­jących o pozostaniu w gospodarstwie przede wszystkim stawia możność zapewnienia sobie wolnego czasu w dniu, tygodniu i roku. Spełnienie tego kryterium, przy jednoczesnym zapewnieniu zadowalającego dochodu, stwarza konieczność wzrostu obszaru gospodarstwa, a tym samym jednocześnie coraz większego uwzględniania postępu technicznego — stopnia technizacji.W kraju następował, choć początkowo powolny, roz­wój przemysłu oraz innych działów gospodarki narodowej. Przed członkami rodzin chłopskich zaczęły się pojawiać możliwości „obrania sobie zawodu” i wyjście z gospodarki. W Polsce Ludo­wej po zakończeniu II wojny światowej możliwości te gwałtownie wzrosły. Przeludniona przez wieki wieś indywidualna zaczęła tu i ówdzie odczuwać brak siły roboczej, oczywiście w skali do­tychczas stosowanej technologii ręczno-konnej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!