MOTYWACJA POZAEKONOMICZNA

Czy jednak załoga w tych warunkach zacznie pracować jak na swoim, nie ma żadnej pewności. Można się też obawiać, że w dalszym ciągu własność państwowa będzie traktowana jak niczyja. A więc same niepewności! Do tego dochodzi kolejna: czy załoga zgodzi się pracować w przedsiębiorstwie, które nie będzie gwarantowało wysokości podstawowej płacy roboczej? Omawiając motywację produkcyjną — a więc względy, które przemawiają za podjęciem pracy w rolnictwie, a raczej za zajęciem się pracą produkcyjną w rolnictwie, oraz skłaniające rolnika do zwiększania produkcji — za podstawowy czynnik uznałem ekonomiczną opłacalność pracy. Teraz chcę się zająć analizą przyczyn skłaniających rolnika, niezależnie od osiąganych efektów ekonomicznych, do pracy w rolnictwie oraz do zamiesz­kiwania na wsi.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)