MYLNA INTERPRETACJA

Tyle o wypaczeniach spowodowanych mylnym interpretowa­niem zasady efektywności skali. Niemałą winę ponoszą w tym nasi ekonomiści polityczni, z których wielu zasadę tę niewłaści­wie rozumie i fałszywie ją upowszechnia.A teraz przedstawię błędy popełniane przy rozumieniu roli postępu technicznego w rolnictwie, który ma w swym założeniu stanowić jedną z dróg prowadzących do zwiększenia efektyw­ności rolnictwa oraz zwiększania dochodów czy zarobków przy­padających na osobę zatrudnioną w rolnictwie.Jest rzeczą jasną, że technizacja, a więc zwiększona mecha­nizacja, zwiększona chemizacja (nawozy mineralne, środki ochro­ny roślin) oraz elektryfikacja kosztują bardzo dużo. Tak więc koszty, jakie ponosi gospodarstwo przy korzystaniu z techniza­cji, są wyższe. I ten niezaprzeczalny fakt ludzie nie rozumiejący rolnictwa przyjmują za podstawę swego twierdzenia, że ponie­waż mechanizacja oraz chemizacja kosztują, gospodarstwa, które je stosują, muszą uzyskiwać rekompensatę za poniesione do­datkowe koszty w postaci wyższych cen bądź też dotacji. Jest to rozumowanie absurdalne.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!