NA SZCZEBLU EWOLUCJI

Nie wiadomo też nic pewnego o tym, jak dawno, tzn. na którym szczeblu ewolucji hominidów (człowiekowatych), pojawiły się zaczątki mowy. Kwestię tę próbowano rozstrzygnąć w oparciu o dane anatomicz­ne, szukano mianowicie śladów obecności mózgowego „ośrodka mowy” na wewnętrznej stronie kopalnych mózgoczaszek oraz badano stopień wykształcenia tzw. kolców bródkowych (służących m. in. jako miejsca przyczepu niektórych mięśni języka) na wewnętrznej stronie trzonu żuchwy,- wykazano jednak, że obydwie te drogi wnioskowania są wyso­ce zawodne. W szczególności wiadomo już dziś na pewno, że gdyby nawet morfo­logia wewnętrznej powierzchni kostnej puszki mózgowej stanowiła wierne odbicie powierzchni półkul mózgowych (co w rzeczywistości nie zachodzi), to i tak trudno by było na tej podstawie wnioskować o istnie­niu lub nieistnieniu mowy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)