NAJBARDZIEJ UDERZAJĄCE

Najbardziej jednak uderzające u Homo sapiens są, oczywiście, pewne osobliwości pozaanatomicznej natury, przede wszystkim fenomenalna sprawność psychiki ludzkiej, mówiąc ściślej — zdolność do pewnych zachowań albo zupełnie, jakościowo nowych, nigdzie poza tym w świecie zwierzęcym nie obserwowanych, albo takich, które w formie prostej występują wprawdzie i u pewnych innych gatunków, ale u czło­wieka osiągają niebywały stopień komplikacji. Te właśnie różnice wy­znaczają najostrzejszą linię demarkacyjną między człowiekiem i nie­człowiekiem i one przedę_wszystkim są źródłem ludzkiego poczucia „inności” i wyjątkowości. W naszych rozważaniach zajmiemy się krót­ko omówieniem kilku takich podstawowych kategorii zachowań, w któ­rych niezwykłość człowieka jako gatunku zaznacza się najjaskrawiej i które zatem składają się w sumie na to, co można by nazwać „istotą człowieczeństwa”.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)