NIEPOWODZENIA EKSPERYMENTÓW

Niepowodze­nia dawniejszych eksperymentatorów usiłujących nauczyć szympansa chocby zaczątków mowy ludzkiej spowodowane były najwidoczniej tym, ze małpa (w odróżnieniu od człowieka) nie jest w stanie tworzyć w swym umyśle nazw z materiału słuchowo-głosowego, potrafi nato­miast organizować w prosty system nazw materiał postrzeżeniowy do­starczany przez zmysł wzroku. Hipoteza ta jest zresztą zgodna z pew­nymi obserwacjami dotyczącymi budowy mózgu. Mianowicie wśród tzw. długich połączeń asocjacyjnych kory mózgowej szympansa (których układ jest, ogólnie biorąc, bardzo podobny do ludzkiego) brak pewnego szlaku łączącego pola słuchowe w tylnej części płata skroniowego z ko­rą czołową; szlak ten występuje w mózgu ludzkim i jest (jak to wynika z obserwacji pacjentów, u których ten rejon kory uległ uszkodzeniu) niezbędny m. in. do prawidłowego powtarzania słyszanych słów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)