OBRÓBKA PROSTA

Formą zachowań znacznie wyższą od posłużenia się przedmiotem nie obrobionym jest akt celowego przekształcenia przedmiotu przed jego użyciem; mowa tu o przekształceniu celowym w tym sensie, że pewne parametry przedmiotu (w najprostszym przypadku — jego wielkość lub kształt) zostają przez osobnika „poprawione” tak, aby w rezultacie po­wstało narzędzie nadające się do wykonania danej czynności lepiej niż ten sam przedmiot w stanie naturalnym. Pod powyższe określenie pod­padają, oczywiście, wszelkie formy obróbki, czyli produkcji narzędzi, a zatem ta kategoria zachowań, która — nawet w swej postaci najbar­dziej elementarnej — bywa pospolicie uznawana za dostępną wyłącznie człowiekowi. Jednak i w tym przypadku okazuje się, że pogląd potocz­ny wymaga skorygowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)