OCENA DOŚWIADCZENIA

Doświadczenia Premacka z Sarą i Gardnerów z Washoe są w toku i za wcześnie jeszcze na ich jednoznaczną ocenę. Wskazują one w każ­dym razie, że szympans ma w zakresie porozumiewania się możliwości, których jeszcze przed kilku laty w ogóle nie podejrzewano, i że podana przez Hocketta lista „strukturalnych cech specyficznych” mowy ludzkiej będzie zapewne musiała, przynajmniej w niektórych punktach, ulec istotnej rewizji. Wygląda bowiem na to, że operowanie nazwami — i to zarówno rozumienie nazw, jak i aktywne posługiwanie się nimi — jest, w pewnym zakresie, możliwe już na szczeblu podludzkim.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)