OCENA INTENSYWNOŚCI

Ocena intensywności produkcji może być z dobrym skutkiem używana w skali jednego roku lub kilku lat, jeśli ceny i koszty pozostają na poziomie nie zmienionym lub nieznacznie zmienio­nym. Natomiast nie nadaje się do oceny dynamiki intensywności w czasie. Do intensywności organizacji można mieć podobne za­strzeżenia, mianowicie wówczas, gdy w sposób odczuwalny zmie­ni się technologia produkcji bądź względna jakość poszczegól­nych gatunków zwierząt. W obydwu wypadkach pozostaje za­sadnicza wątpliwość co do przydatności każdej analizy porów­nawczej, jeśli podstawy metodyczne ulegają zmianom. Do obydwu wymienionych ocen intensywności gospodarowa­nia, a także do innych nie wymienionych, wysuwane są jeszcze różne inne zastrzeżenia. Na przykład: czy przy ocenie liczyć wszystkie poniesione nakłady, czy tylko racjonalne? A jeżeli tylko racjonalne, to jak dokonać tej selekcji?

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)