OPEROWANIE WSPÓŁCZYNNIKAMI

Większość autorów przyj­muje intensywność (potencjalną) uprawy zbóż za 1. Rośliny bar­dziej intensywne, a więc wymagające większych nakładów, mają współczynniki wyższe, np. ziemniak 3, a rośliny mniej intensyw­ne współczynniki niższe od jedności, np. łąki 0,5. Dalej współczynnikami tymi operuje się tak jak nakładami na 1 ha: mnoży się je przez procentowy udział poszczególnych roślin w strukturze użytków, następnie te iloczyny dodaje się otrzymuje się sumę punktów świadczących o łącznej potencjal­nej intensywności działu roślinnego.Podobnie postępuje się z działem zwierzęcym. Ustala się względne współczynniki dla poszczególnych gatunków i rodza­jów zwierząt. Na przykład krowie daje się współczynnik 2, a innym zwierzętom współczynniki wyższe lub niższe. Potem po­stępuje się podobnie jak w produkcji roślinnej, mnożąc liczbę zwierząt na 100 ha użytków rolnych przez te współczynniki.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)