OSIĄGANY DOCHÓD

Dochód osiągany z gospodarstwa powinien zatem zawierać: zwrot wszelkich kosz­tów materialnych i niematerialnych poniesionych na produkcję, dochód przeznaczony na cele konsumpcyjne rolnika i jego ro­dziny nie niższy od średniego zarobku osób pracujących na pod­stawie umowy o pracę oraz dochód z akumulacji, której wyso­kość nie jest ściśle określana. Musi być ona jednak dostatecznie wysoka, by pozwalała na prowadzenie reprodukcji rozszerzonej, czyli na rozwój gospodarstwa. Poziom cen uzyskiwanych z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów powinien być na tyle wy­soki, by zapewnić rolnikowi dochód umożliwiający spełnienie tych wymagań. Pragnę natomiast rozwiać mit rozpowszechniony w społeczeń­stwie, że ceny uzyskiwane ze sprzedaży poszczególnych artyku­łów rolnych muszą być ustalane na podstawie jednostkowych kosztów produkcji tych artykułów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)