PODSTAWOWA JEDNOSTKA GOSPODARCZA

To, że indywidualne gospodarstwo rolne stanowi pod­stawową jednostkę gospodarczą, nie może ulegać wątpliwości. Potwierdza to zresztą powszechne odczucie. Wątpliwości powsta­ją natomiast w sektorze uspołecznionym, w którym dzisiaj dość powszechnie funkcjonują w Polsce duże przedsiębiorstwa wielo­zakładowe, poszczególne zaś zakłady składają się nieraz z go­spodarstw pomocniczych, nazywanych też „obiektami”. Tego więc sektora dotyczyć będą dalsze rozważania.Jeśli chodzi o odczucie szeregowych pracowników tych przed­siębiorstw, to jest ono takie, że wcale nie dostrzegają oni roli, jaką spełnia przedsiębiorstwo. Nawet często nie bardzo wiedzą, w skład jakiego przedsiębiorstwa wchodzą i nie odczuwają zmian, które się odbywają na tych wyższych szczeblach zarządzania. Wiedzą tyle, że pracują w określonym gospodarstwie.Uważam, że odczucie tych pracowników szczebla najniższego jest trafne i odpowiada rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!