POPEŁNIANE PODSTAWOWE BŁĘDY

Popełniane są często podstawowe błędy. Tak zwany postęp techniczny jest wprowadzany na siłę, przy ogromnych kosztach z nim związanych tam, gdzie warunki uniemożliwiają jego sku­teczne działanie. Jedną z przyczyn jest wciskanie siłą tego „po­stępu”, podczas gdy prawie całkowicie brak infrastruktury pro­dukcyjnej i socjalno-bytowej, gdy uspołecznione gospodarstwa rolne są niejako zawieszone w próżni, bez drogi, bez ludzi, bez szkoły i bez sklepu. Zaprzeczeniem owego poglądu, że postęp techniczny pociąga za sobą pogorszenie opłacalności produkcji — a zatem, że gospo­darstwa państwowe przy cenach jednolitych dla całego rolnictwa wymagają dotacji do produkcji — jest pomawianie stechnizowa­nych gospodarstw indywidualnych o wysokie dochody i postu­lowanie ich dodatkowego opodatkowania. A więc postęp tech­niczny w gospodarstwach uspołecznionych pogarsza ich opłacal­ność, a postęp techniczny w gospodarstwach – indywidualnych podnosi ich opłacalność. Jakież więc dziwne cechy „wybiórcze” ma* według nich postęp techniczny? Twierdzenie irracjonalne, graniczące z absurdalnym. Stanowczo trzeba rozgraniczyć dwa pojęcia: postęp techniczny oraz postęp pseudotechniczny.

 

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)