POPRAWNA INTERPRETACJA

Jeśli interpretacja powyższa okaże się poprawna, w szczególności jeśli potwierdzą ją inne, analogiczne eksperymenty, wykonane na więk­szej liczbie osobników, można będzie z pełnym uzasadnieniem wyciąg­nąć wniosek, że „moment”, w którym przodkowie człowieka dokonali przekroczenia owego intelektualnego progu między zwierzęcością i czło­wieczeństwem, został zarejestrowany w materiale wykopaliskowym: znamionuje go mianowicie rozpoczęcie obróbki narzędzi z surowców o    dużej twardości, czyli pojawienie się pierwszych archeologicznie rozpoznawalnych kultur kamiennych. Otóż szczebel ten osiągnięty zo­stał już ponad 2,5 min lat temu, na przełomie epok plioceńskiej i plejstoceńskiej, przez australopiteki (Austialopithecinae), bardzo prymitywne istoty człowiekowate, które pod względem masy mózgu tylko nieznacznie przewyższały dzisiejszego szympansa.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)