POWIERZCHNIA TOWAROWA

Z po­wierzchni towarowej lub z importu powinny być skarmione tylko te artykuły, które uzupełniają składniki brakujące w paszach bezwzględnych, ewentualnie jeśli dające się zebrać pasze bez­względne nie mogą zapewnić wielkości produkcji artykułów żywnościowych niezbędnej na wyżywienie ludności kraju. Mimo uznawania tych zasad nie wszystkie pasze bezwzględne są wy­korzystywane, z wielką stratą dla gospodarki narodowej.W dzisiejszych warunkach ogromnie ważnymi środkami obro­towymi produkcji w rolnictwie są środki chemiczne do walki z najrozmaitszymi szkodnikami roślin uprawnych, a więc fungi­cydy (środki grzybobójcze), insektycydy (środki przeciwko owadom) oraz herbicydy (środki niszczące chwasty). Wysokie plony nie dadzą się osiągnąć bez nich, a w każdym razie bez dwóch pierwszyfch, ponieważ z chwastami można dosyć skutecz­nie walczyć stosując właściwą agrotechnikę (uprawa i uprawki).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)