PRACA I CZŁOWIEK W ROLNICTWIE

Czynnikiem głównym, figurą centralną w rolnictwie jest człowiek (przy pełnym zachowaniu roli, którą tu spełnia zie­mia—gleba). Bez jego udziału zarówno ziemia jak i żywe orga­nizmy, w których przebiega właściwa produkcja, stanowią tylko elementy biosfery, a nie czynniki produkcji służące wyżywieniu człowieka. Wprawdzie rośliny i zwierzęta to właściwi mikropro- ducenci, człowiek jednak występuje nawet w najmniejszej jed­nostce gospodarczej w roli niejako przedsiębiorcy, w mini- albo makroskali owego animatora, którego wola i aktywność spra­wiają, że mikroprocesy przebiegające w tych żywych organizmach stają się elementem gospodarki żywnościowej świata i naszego kraju. Człowiek stwarza warunki, które za pomocą odruchów warun­kowych — istniejących nie tylko w organizmach zwierzęcych, ale i roślinnych — doprowadzają do produkcji środków żywności na skalę gospodarki światowej i krajowej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)