PRAWO MINIMUM

W ujęciu Liebiga o plonie roślin decyduje ten składnik nawozu, który znajduje się w minimum (oczywiście przy współdziałaniu innych czynników). Prawo to należy przenieść na szczebel działalności człowieka w ogóle, w odniesieniu do efektywności każdej ludzkiej działalności, z tym że powinno ono być szeroko interpretowane ze względu na istniejącą możność w wielu wypadkach substytuowania (zwykle z dużymi stratami) jednych czynników innymi. Tak np. w żywie­niu ludzi i zwierząt niedostatek składnika kalorycznego (węglo­wodanów) można zastąpić np. białkiem, ale wydajność kalorycz­na białka w stosunku do jego ceny jest niska i takie żywienie będzie bardzo drogie.Przywiązuję wielką wagę do sensu tego prawa. Jest ono jedną z podstaw racjonalnej gospodarki. W stosunku do tego prawa w działalności gospodarczej popełnia się liczne i poważne błędy, odbijające się dotkliwie na gospodarce naszego kraju. Prawo mi­nimum w ujęciu szerokim nazywane jest również prawem czyn­ników ograniczających. Prawo minimum jest szczegółowym przy­padkiem działania tego ogólnego prawa.

 

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!