PRODUKCJA UBOCZNA

Stanowią niejako ogranicz­nik w stosunku do efektywnego zwiększania nakładów środków obrotowych. By ten ogranicznik usunąć, należy inwestować, a więc zwiększać bądź zmieniać (unowocześniać) zestaw środków trwałych w gospodarstwie. Jeśli uznamy, że to nakład środków obrotowych zwiększa produkcję, musimy o nie dbać, a przede wszystkim wykorzysty­wać nie tylko środki obrotowe pochodzenia przemysłowego, lecz także środki obrotowe wytwarzane w samym gospodarstwie. Przed wszystkimi innymi należy wykorzystywać te, które stano­wią produkcję uboczną bądź odpadkową, albo nawet produkcję główną, która jednak nie może być bezpośrednio wykorzystana przez człowieka, a także często nie znajduje odbiorcy poza gospo­darstwem, jak trawa łąkowa, a tym bardziej pastwiskowa.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)