PRODUKTYWNOŚĆ

Mimika, postury i gestykulacja stosowane są również przez ludzi, z tym jednak że sygnały takie często nabierają charakteru typowych symboli, rozu­mianych przez odbiorcę na zasadzie znajomości określonego szyfru, i w tym sensie uważać je już trzeba za pomocniczy, niedźwiękowy element mowy ludzkiej, podobnie jak język głuchoniemych, wskazania semafo­rów, pismo itp. Produktywność, czyli możliwość tworzenia przez osobnika nowych kombinacji dźwięków, które nigdy przedtem nie były w uży­ciu, a które mimo to są rozumiane przez odbiorcę władającego tym samym językiem, jak również możność arbitralnego nadawania no­wych znaczeń wyrazom już poprzednio używanym (przykładem mogą być gwary młodzieżowe) oraz do wprowadzania nowych wyrazów drogą zapożyczeń z innego języka. Dzięki tym właściwościom mowa ludzka jest systemem otwartym, zdolnym do szybkiego przekształcania się i wzbogacania, gdy tylko zaistnieje po temu społeczna potrzeba (dotyczy to przede wszystkim słownictwa, w mniejszej mierze gramatyki danego języka, która stanowi zawsze element znacznie bardziej konserwaty­wny).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)