PRZY DOBREJ GOSPODARCE

Przy dobrej gospodarce te prawidłowości — przy zwiększaniu skali produkcji — istotnie wpływają na obniżenie kosztu jedno­stki produktu. Tak się dzieje do pewnej granicy, od której dalsze zwiększanie rozmiarów produkcji (a więc skali produkcji) zaczy­na działać w kierunku przeciwnym, zwiększając koszty jedno­stkowe. Umiejętność zarządzania polega na znalezieniu optymal­nego punktu skali, w którym koszt wytworzenia jednostki pro­duktu jest najmniejszy. I tego owi prymitywni bądź niekompe­tentni apologeci wszelkiego zwiększania skali produkcji nie dostrzegają. W ich pojęciu maksimum jest optimum, co oczy­wiście jest błędem. Nie należy bowiem dążyć do maksimum, lecz szukać optimum.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!