PRZY USTALANIU CEN

Według wypowiedzi i uchwał władz państwowych i politycz­nych ceny powinny być oparte na kosztach. Jest to pogląd słusz­ny, jednak nie oznacza on, by ceny miały być oparte na kosztach jednostkowych. Wielu przedstawicieli władz oraz działaczy go­spodarczych i politycznych, nie usiłując nawet tego uzasadnić, uznało — gdyż jakoby to się samo przez się rozumie — że cho­dzi tu o koszty jednostkowe. Również przez wielu rolników prak­tyków, a także przez organizacje rolnicze, ten punkt widzenia jest przyjmowany. Wielu więc ludzi oraz wiele instytucji stara się te koszty liczyć. Żadnych jednak realnych skutków tej manii liczenia nie ma. Jednostkowe koszty produkcji, z nielicznymi wy­jątkami, nie są przy ustalaniu cen brane pod uwagę.Rachunek ten może jednak mieć pewne znaczenie nie przy ustalaniu ceny od początku, lecz przy dokonywaniu korekty cen już istniejących. Tłumaczy się to tym, że jeśli zrobić dwa obli­czenia kosztu jednostkowego zupełnie tą samą metodą, lecz wsta­wiając do niego inne parametry, otrzymuje się różnicę kosztu, o  którą należy poprawić cenę dotychczasową.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!