PRZYCZYNY SUBIEKTYWNOŚCI

Następną przyczyną subiektywności w ustalaniu jednostko­wych kosztów produkcji jest podział między poszczególne dzia­łalności — a więc między poszczególne produkowane artykuły — kosztów wspólnych całego działu (roślinnego i zwierzęcego) oraz kosztów ogólnych całej jednostki gospodarczej lub przedsiębior­stwa. Nie ma innej możliwości podziału tych kosztów, jak tylko przy użyciu jakiegoś klucza podziału. Kluczy tych stosuje się kilka. Każdy z nich daje to, że te koszty (czasem nazywane na­rzutami) w różny sposób obciążają koszty poszczególnych arty­kułów. Który zatem z tych kluczy jest kluczem właściwym? Moż­na się długo zastanawiać, a mimo to każdy użyty klucz spowo­duje podział subiektywny, powiększając jeszcze i tak już dużą subiektywność tego rachunku.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)