ROLNICTWO EUROPEJSKIE

Konstruuje rodzaj prymitywnej wialni itd. Siłę pociągową i na­pędową stanowią konie (w niektórych okolicach jeszcze woły, a także krowy), które sam chowa. Jedynym źródłem energii jest słońce, działające bądź bezpośrednio przez ciepło, bądź pośrednio przez proces fotosyntezy. Ten etap w końcowej formie znałem osobiście w okresie młodości.Etap iolniclwa europejskiego z końca XIX do połowy XX wie­ku. Dominuje wciąż siła pociągowa żywa (głównie końska) oraz maszyna parowa, pojawiają się silniki spalinowe, a nawet stacjo­narne elektryczne. Do rolnictwa wchodzi wielka chemia w po­staci nawozów sztucznych stosowanych na dosyć poważną skalę. Wciąż jednak jeszcze dominuje praca żywa, wiele prac wykonuje się ręcznie. Transport technologiczny to głównie transport kon­ny, transport zewnętrzny — mieszany. Zanikają maszyny paro­we, zaczynają dominować traktory i maszyny spalinowe.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości stworzony pod tematykę hobby, mam nadzieję, że treści tutaj przeze mnie umieszczane spełnią Twoje oczekiwania i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej! Zapraszam do czytania!